Předmět činnosti

Předmětem naší činnosti jsou dodávky, montáže a inženýring těchto zařízení:

K těmto zařízením provádíme strojně-technologickou část, plyn, sanitu, měření a regulaci, elektroinstalaci a stavební přípomoce. K jednotlivým částem zajišťujeme i projektovou dokumentaci.

1. fotografie 2. fotografie 3. fotografie